Loading

Kimetsu no YaibaKimetsu no YaibaAnime, Manga & Games

Kimetsu no Yaiba
giyunosakedaikongiyunosakedaikonHace 6 meses
Modificado Hace 4 meses30 usuarios0 comentario

Foros4

Who do you want in the next Nendo?

9%Muzan
27%Muichirou
18%Shinobu
18%Rengoku
0%Obanai
18%Mitsuri
0%Sanemi
0%Gyoumei
0%Kanao
0%Genya
0%Tamayo
0%Yushirou
0%Rui
9%Sabito
0%Makomo
11 votosLos votos son públicos

Artículos relacionados3

Comentarios0 comentario